Please click here for expert advice on all types of New Zealand visa.

 

Xin vui lòng chọn đường dẫn này để nhận tư vấn cho các loại visa New Zealand dưới đây:

  • Sinh viên;

  • Làm việc; 

  • Định cư do gia đình bảo lãnh (cha mẹ, vợ chồng hoặc hôn thê, hôn phu);

  • Định cư do có bằng cấp và việc làm;

  • Định cư dạng doanh nhân;

  • Định cư dạng nhà đầu tư;

  • Xin giấy phép tuyển lao động từ nước ngoài vào làm việc ở New Zealand;

  • Trả lời thư yêu cầu giải thích trước khi sở di trú từ chối đơn xin visa;

  • Yêu cầu xin cấp lại visa cho những người đã ở quá hạn;

  • Đơn xin phúc thẩm cho các hồ sơ xin visa đã bị từ chối.

ĐT Mien Phi: 0800 422 53425 hoac +64 9 666 0440 neu goi tu nuoc ngoai